Rehabilitering med McKenziemetoden

McKenziemetoden bygger på Mekanisk Diagnostik och Terapi - MDT efter en grundlig och metodisk genomgång av dina problem i nacke, leder, rygg och muskler får du hjälp att hitta verktyg för att behandla dig själv.

Metoden bygger på tre steg: undersökning - behandling - förebyggande. Metoden är effektiv och strukturerad för att snabbt komma fram till problemens kärna.


McKenzie är även effektiv att sortera ut tillstånd som ska behandlas av andra yrkeskategorier. Kärnan i behandlingen är noggrann instruktion och träning som patienten ska klara att utföra själv, regelbundet.


Robin McKenzie utvecklade under 1960-talet ett system för undersökning och behandling av ryggbesvär. Han var utbildad sjukgymnast och hans idéer revolutionerade synen på ryggbesvär. Under hans långa karriär utvecklade han konceptet för nacke, bröstrygg samt armar och ben.

Kontakt & Boka